TOP termékek

Tanúsítvány

SSL Certificate
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz

Szavazás

Melyik akció számodra a szimpatikusabb?

Házhozszállítás

Házhozszállítás

Feliratkozom a játékra

ISKOLAKEZDŐ-CSOMAG NYEREMÉNYJÁTÉK


1. A Nyereményjáték szervezője

A Tánczos Lajos E.V - a továbbiakban: Szervező - (székhely: 2144 Kerepes, Nádas u. 4.,) nyereményjátékot szervez (a továbbiakban:
Nyereményjáték).


2. A Nyereményjátékon részt vevő személyek

A Nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy, aki vásárolt és a www.wellbox.hu webshopban várárolt és a vásárlás ellenértékét kiegyenlítette valamint regisztrált a Szervező meghirdetett nyereményjártékra.

A Nyereményjátékban résztvevők a továbbiakban: Résztvevő(k).
Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Nyereményjáték Szervezőjének munkatársai
és
ezek hozzátartozói.


3. A Nyereményjáték időtartama

A játék 2021. augusztus 30-ig (hétfő) éjfélig tart. Sorsolás 2021. augusztus 31. (kedd) 17.00 óra.


4. A Nyereményjáték menete és a részvétel feltétele

4.1. Regisztráció
A Résztvevőknek a Nyereményjátékban való részvétel érdekében regisztrálniuk kell. Regisztrálni itt lehet: https://www.wellbox.hu/feliratkozas 

4.2. Részvétel
A www.wellbox.hu oldalon történt vásárlással és a vsárlás értékének kiegyenlítésével, valamint a 4.1-es pontban meghatározott regisztrációval válik a személy résztvevővé. Egy Résztvevő csupán egy alkalommal vehet részt a Nyereményjátékban.

4.3 Nyereményjáték menete
A Szervező által a Nyereményjáték időtartama alatt a www.wellbox.hu oldalon történik,
A Résztvevő az oldalon egy alkalommal vehet részt a játékban. A fenti feltételeknek megfelelő Résztvevők közül kerül ki az 1 darab nyertes Résztvevő. A nyertes
Résztvevő kiválasztása egy számítógépes program használatával történik, ami garantálja,
hogy a sorsolás igazságos legyen, és tényleg véletlenszerűen legyen kiválasztva a nyertes
Résztvevő. A nyertes Résztvevőt a 3. pont szerinti időpontban lesz kisorsolva.

5. Nyeremények, nyertesek értesítése és a nyeremények átvétele

5.1. Nyeremény
A nyertes Résztvevő a nyereményjárték alatt leadott első vásárlás értékével jogosult nevezni és ennek az ellenértékének visszatérítésére jogosult. 
A nyeremény utalványban vehető át.
A nyeremény más számára nem átengedhető.
A Nyereményjáték során pótnyertes kisorsolására nem kerül sor.

5.2. Nyertes értesítése
A nyertes Résztvevőt a Szervező értesíti, telfonon, elektronikus úton, a vásárláskor megadott elérhetőségeken. A megkeresés alapján a Nyertes válaszüzenetet
köteles küldeni a Szervező alábbi e-mail címére: hello@wellbox.hu, melyben
kijelenti, hogy elfogadja a nyereményt.
A Szervező a nyertes Résztvevő nevét a Nyereményjáték eredményhirdetését követően
a Wellbox Facebook oldalán közzé teszi.
A nyertes Résztvevő az alábbi esetekben nem jogosult nyereményére:
a) a Szervező azon megkeresése után, melyben a nyertes Résztvevőt a nyertessége
tényéről
értesíti, a Résztvevő a nyeremény elfogadásáról öt (5) napon belül válaszüzenetet nem küld
a Szervező számára a hello@wellbox.hu címre,
b) nem lehet felvenni a nyertes Résztvevővel a kapcsolatot,
c) a Résztvevő a jelen Szabályzat valamely pontját megsértve járt el,
d) bizonyítható, hogy a jelen Szabályzatot megkerülve járt el.
5.3. Nyeremények átvétele
A nyeremény átadásáról a Szervező gondoskodik.
A nyertes Résztvevővel az 5.2. pont szerinti elektronikus úton, telefonon, e-mail
formájában történik a kommunikáció a nyeremény átvételéről.
A nyertes Résztvevő köteles együttműködni a Szervezővel nyereménye átvételével
kapcsolatosan felmerülő kérdésekben.

6. Személyi jövedelemadó

A Szervező vállalja, hogy a Résztvevő nevében kifizeti a nyereménnyel kapcsolatban
esetlegesen felmerülő adót, és járulékot.

7. A Szervező jogai

A Szervező rögzíti, hogy a Nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi
XXXIV. törvény rendelkezései szerint a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály részérenem bejelentés köteles.
A Szervező egyoldalúan jogosult arra, hogy a Résztvevőt a Nyereményjátékból kizárja
minden olyan esetben, ha igazolt, hogy a Résztvevő a jelen Szabályzatba ütközően vesz
részt, vagy kíván részt venni a Nyereményjátékban.
Amennyiben a Nyereményjáték során visszaélések, vagy jelentős szabálytalanságok, vagy
ezek gyanúja merül fel, a Szervező a Nyereményjátékot szüneteltetheti vagy törölheti.
A Nyereményjáték során, a Szervező nem felel, és kizár minden olyan kártalanítási,
kártérítési igényt, mely a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből ered, így kizárja a
felelősségét az ezekkel kapcsolatos költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a
szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Résztvevőnél felmerülő károkért való
felelősséget.
A Szervezőt nem terheli felelősség a Résztvevők téves adatszolgáltatásából eredő
követeléseiért (pl. rossz email cím megadása stb.).
A Résztvevők a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadják, hogy a
Nyereményjátékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű
megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljeskörűen megtérítik.

8. Információ a Nyereményjátékról

A Nyereményjátékról további információ található a www.wellbox.hu/jatekszabalyzat
oldalon.

9. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Nyereményjátékkal kapcsolatban adatkezelés kizárólag a nyertes résztvevővel
kapcsolatban merül fel. Az Adatvédelmi Tájékoztató a következő linken olvasható el:
 https://www.wellbox.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy A nyertes résztvevő személyes adatainak kezelője, és feldolgozója a Szervező, melynek
elérhetősége: hello@wellbox.hu 


Kelt: Budapest, 2021. június 7.
Tánczos Lajos Ev.

Játékszabályzat elfogadása